La Junta

El Club de Mar de Sitges està dirigit per una Junta que vetlla per la bona

marxa de l'entitat i, que està integrada per:

  

    President: Benjamín Díz

   Sots-Presidenta (àrea social): Estela Picón

   Sots-President segon (àrea concessions): José A. Gilabert

   Comodor (àrea vela): Carlos Gaitán

   Àrea econòmica comptadora: Gonzalo Fuster Cabra

   Àrea econòmica tresoreria: Santiago Ariza

   Secretaria: Alberto Martínez

   Consell Assessor SENADO del Club de Mar President: Daniel Gras

 

  


escolavela  federaciovela velacat  windsurfcat  adivap  Donnay

tornar al principi